Franchise legal

Met Franchise Legal profiteert u als franchisegever van een werkwijze die het beste biedt uit twee werelden. Wij combineren de juridische franchise expertise van enkele van de beste franchiseadvocaten van Nederland met onze eigen jarenlange franchise business ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om voor u solide franchiseovereenkomsten en -handboeken op te stellen. Op deze manier is de samenwerking tussen u en uw franchisenemers uitstekend geborgd. U heeft een overeenkomst en handboek in handen waaraan de franchisenemer zich graag confirmeert.

De Franchiseovereenkomst
De ondertekening van de franchiseovereenkomst is de feestelijke start van een vruchtbare samenwerking. De uit het franchise businessplan voortvloeiende afspraken tussen u en uw franchisenemers leggen wij voor u vast in een franchiseovereenkomst. Een goede overeenkomst laat geen ruimte voor discussie en kan zowel de franchisegever als franchisenemer veel ergernis en kosten besparen.

Een overeenkomst vormt de basis van uw franchise formule en het opstellen daarvan is werk voor een franchise specialist. FranchiseLab bepaalt met u de uitgangspunten voor de overeenkomst. Vervolgens schrijven wij een concept franchiseovereenkomst. Na uw akkoord stellen wij in samenwerking met een van de met ons samenwerkende in franchiserecht gespecialiseerde advocaten de definitieve overeenkomst op. Door deze aanpak realiseren wij voor u de best mogelijke overeenkomst tegen een eerlijke prijs.

Het Franchisehandboek
Naast de franchiseovereenkomst worden de kenmerken van uw franchiseformule vastgelegd in het franchisehandboek. Het handboek is de operationele gebruiksaanwijzing van uw formule en vormt het “handboek soldaat” voor uw franchisenemers. Hierin staan diverse procedures beschreven maar ook uw huisstijl, de samenstelling van het assortiment, marketing en promotie, de ondersteuning van de franchisegever aan de franchisenemers, de bedrijfsvoering, compliance, controle en beheer maar bijvoorbeeld ook de huis- en gedragsregels.

Bij het schrijven van uw franchisehandboek bieden wij u een keuze. U kunt het handboek zelf schrijven, waarbij een van onze franchise specialisten de structuur aanreikt en u coacht bij de totstandkoming. Ook kunt u er voor kiezen om ons het handboek in eigen beheer te laten schrijven op basis van diverse interviews met u en uw medewerkers. Uw handboek is onlosmakelijk verbonden met de franchiseovereenkomst en is niet statisch van aard. Het zal, mede naar aanleiding van veranderende wet- en regelgeving en marktomstandigheden, continue wijzigingen ondergaan. Actief beheer van uw handboek is om die reden van groot belang. Het beheer van uw franchise handboek kunnen wij voor u verzorgen.

Franchiseraad
Zowel de franchisegever als de franchisenemers zijn gebaad bij goed overleg. Vooral een startende franchiseorganisatie zal in beginsel regelmatig met zijn franchisenemers bij elkaar komen, bijvoorbeeld een maal per kwartaal. Indien de franchiseorganisatie groeit, wordt dit minder werkbaar, doordat er teveel mensen bij betrokken zijn, die allemaal hun eigen mening willen ventileren. Dit komt de efficiency niet ten goede en gaat ten koste van de kwaliteit van de vergaderingen. Professionele franchiseorganisaties structureren hun overleg en starten daarom vanaf een bepaalde omvang met een Franchiseraad. De franchiseraad is het adviesorgaan waarin wordt overlegd en waarin draagvlak wordt gezocht. Een franchiseraad heeft meestal geen rechtspersoonlijkheid en kan als zodanig dan ook niet optreden in het maatschappelijk verkeer. Het is dus echt een overlegplatform voor franchisenemers en franchisegever.

FranchiseLab ondersteunt u bij de oprichting van de franchiseraad, denk daarbij aan:

  • Het opstellen van reglement van de de franchiseraad;
  • Het opstellen van reglement van franchiseraad verkiezingen;
  • Het vervullen van (onafhankelijk) voorzitterschap van de franchiseraad

Franchise advies

FranchiseLab begeleidt u in iedere groeifase van uw franchise organisatie....Lees verder »

Franchise legal

Met Franchise Legal profiteert u als franchisegever van een werkwijze...Lees verder »

Franchise recruitment

Zonder franchisenemers heeft u geen formule. Kwaliteit maar zeker ook...Lees verder »