Franchise advies

FranchiseLab begeleidt u in iedere groeifase van uw franchise organisatie. Oriënteert u zich op franchising? In een brainstormsessie krijgt u al antwoord op de meeste vragen. Wij ontwikkelen franchise business modellen die voor zowel de franchisenemer als voor u winstgevend zijn en wij selecteren en implementeren het ideale kantoororganisatiesysteem voor uw organisatie.

Inspiratie Sessies
Ondernemers die overwegen om hun concept via franchising te laten groeien hebben veel vragen. Wat kan ik aan franchisenemers bieden, wat moet ik daarvoor rekenen, zijn er voldoende franchisenemers die zich bij mijn formule willen aansluiten, moet ik überhaupt wel een franchiseformule beginnen? Tijdens een of meerdere inspiratie sessies vloeit uw kennis van uw eigen product of dienst samen met onze kennis van franchising en krijgen we antwoord op deze vragen. Mocht franchising de juiste groeistrategie zijn dan volgt een stappenplan en een verdeling van de werkzaamheden. Op grond daarvan doen wij u een voorstel voor het ontwerp en bouw van uw formule.

Business Planning
De start van uw franchise formule begint met het schrijven van een gedegen franchise business plan. In dit plan wordt de onderscheidende dienstverlening aan uw franchisenemers volledig uitgewerkt en stellen wij vast welke vergoeding u daarvoor moet vragen. Niet alleen de hoogte hiervan is belangrijk maar ook de verhouding tussen entree-, vaste en variabele vergoeding. Uitgangspunt is daarbij altijd dat de franchisenemer een gezonde omzet en winst moet kunnen realiseren. Alleen dan heeft de franchisegever bestaansrecht. FranchiseLab bouwt voor u een volledig financieel model met daarin 5-jaars begrotingen voor zowel de franchisenemer als de franchisegever, inclusief liquiditeitsbegrotingen en stelt de eventuele financieringsbehoefte voor u vast.

Enterprise Resource Planning
Enterprise Resource Planning software (ERP) is binnen uw franchise organisatie onmisbaar. Het zorgt er voor dat alle benodigde informatie en bedrijfsprocessen voor zowel u als uw franchisenemers beschikbaar zijn. Juist doordat de diverse gebruikers niet op één locatie werkzaam zijn is het creëren van eenheid van plaats cruciaal. Door het gebruik houdt u inzicht in de cashflow binnen uw organisatie en grip op de kwaliteit van de producten en dienstverlening. Te denken valt aan adviesprocessen, administratie, facturatie en leadvolgsystemen maar zeker ook klantgegevens ten behoeve van marketingacties. FranchiseLab inventariseert uw bedrijfsprocessen, stelt een programma van wensen en eisen op en selecteert het juiste pakket. Daarna volgt de implementatie, inrichting en het opleiden van uw gebruikers.

Franchise advies

FranchiseLab begeleidt u in iedere groeifase van uw franchise organisatie....Lees verder »

Franchise legal

Met Franchise Legal profiteert u als franchisegever van een werkwijze...Lees verder »

Franchise recruitment

Zonder franchisenemers heeft u geen formule. Kwaliteit maar zeker ook...Lees verder »